Aktuální informace.

Na oblastním shromáždění dne 15.11. 2023 se bude volit nová oblastní rada.
Návrh nových členů oblastní rady od 15. listopadu 2023:
Jana Boudová
Vladimíra Hanšová
Soňa Máslová
Hanna Matiko
Zuzana Mrázová
Olga Valentová
Vladimíra Vaškebová
Mgr. Libuše Vedralová
Květuše Vítová

seznam bývalých členů oblastní rady:
Členové oblastní rady jablonecké odbočky SONS do 15. listopadu 2023:
Jana Boudová – předsedkyně
Olga Valentová – místopředsedkyně
Vlasta Krausová
Soňa Máslová
Hanna Matiko
Miloslava Mensová
Ludmila Vacková
Vladimíra Vaškebová
Mgr. Libuše Vedralová – redaktorka zpravodaje „Paprsek“
CELÉ OBLASTNÍ RADĚ ZA JEJÍ PRÁCI PATŘÍ VELKÝ DÍK!

Aktuality od ústředí SONS.

Od 16 března 2020 se dle Vládního nařízení ruší až do odvolání všechny akce.

Od pondělí 20. května do neděle 26. května 2019 – Ozdravný pobyt v Lázních Kundratice.

Od poloviny listopadu 2018 byli nefunkční webové stránky tyflopomůcek pro elektronické vyhledávání a objednání.
Vždy lze použít telefonické kontakty.
Prodejna Praha: 221 462 464.
Prodejna Olomouc: 585 415 130 Mob: 777 360 348

  Od 14. do 27.5 proběhne ozdravný pobyt v Lázních Kundratice, dále pak je naplánovaná rekonstrukce kanceláře včetně zasazení nových oken a konečného úklidu, v důsledku toho bude upraven i provoz kanceláře:
od pondělí 14.5. do čtvrtka 17.5.2018
V případě nutnosti volejte: paní S. Máslovou – 778 412 704.
Kancelář bude z technických důvodů uzavřena: od pondělí 21.5. do čtvrtka 24.5.2018
od pondělí 28.5. do čtvrtka 21.6.2018
V případě nutnosti volejte: paní Janu Boudovou – 605 245 769
p. S. Máslovou – 778 412 704

Oblíbený Mluvík má nové sondy i funkce.

Pozvánka na den otevřených dveří v pražské SONS.

seznam kandidátů pro volby do republikových orgánů SONS pro rok 2016.
Pozvánka na běh do pohody dne 27. 4. 2013
dovolujeme si pozvat klienty VZP na Jablonecký běh „DO POHODY“, který se uskuteční 27. 4. 2013 u Jablonecké přehrady ve Mšeně. Klienti VZP si mohou v mobilní ordinaci nechat vyšetřit tělesný tuk , krevní tlak a navíc získají informace o zdravé životosprávě. Představíme Vám i benefity VZP pro rok 2013.
Přijďte udělat něco pro své zdraví!
Registrace prostřednictvím https://system.sportovniservis.cz
www.behjablonec.cz

Konference ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY KU Liberec 11. 9. 2012.
S ohledem na celospolečenské nebezpečí plynoucí z požití metylalkoholu vydalo vedení SONS níže uvedené prohlášení pro tisk:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Prohlášení pro tisk k otravám metylalkoholem
K okamžitému zveřejnění
My, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR jsme občanským sdružením s více než deseti tisíci zrakově postižených členů i jejich normálně vidících příznivců a přátel. Naše tradice sahají až k počátku 20. století, kdy byla v českých zemích založena první organizace samostatných slepců. Známe nejlépe cenu zraku, protože většina z nás bez zraku žije nebo žijeme s jeho nepatrným zbytkem. Víme až příliš dobře, jak nesnadné může být pro nově osleplého člověka začít znovu od nejzákladnějších dovedností všedního života až po nalezení nové práce. Po léta nově osleplým lidem – ať už v důsledku úrazu či nemoci – prostřednictvím našich služeb pomáháme a jsme připraveni činit tak i nadále. Pracujeme a budeme pracovat pro všechny, a to i pro lidi, kteří mohou oslepnout v důsledku vlastní neopatrnosti po požití metylalkoholu. Naším přáním však je, abychom měli takových klientů co nejméně.
Proto bezvýhradně podporujeme opatření státních orgánů směřující k zamezení nebezpečí dalších otrav nebo nevratného poškození zraku po požití metylalkoholu. Zároveň vyzýváme všechny ty, kdo se chystají sáhnout po levném a snadno dostupném alkoholu: přemýšlejte dvakrát a jednejte tak, abyste naše rady a služby nepotřebovali!
V Praze dne 13. září 2012
Václav Polášek, prezident,
Rudolf Volejník, viceprezident

konec citace Novinky v Tyflopomůckách září 2012.
Zpoplatnění služeb navigačního střediska- z dizkuze na Inpoře.
V týdnu od 4. června se konal ozdravný pobyt v lázních Kundratice.

Životní jubileum.
29. 5. oslavil sto let náš dlouholetý aktivní člen pan Karel Liška.

  VŠICHNI mu PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.

Které bankomaty by bylo třeba ozvučit?

Den zdravotně postižených 2012.

Závěrečné usnesení VIII sjezdu SONS s komentářem.

Anketa - jak by měl vypadat ideální, nejen přehrávač zvukových knih.

soutěž pro zdraví a pro každého - „S pohybem každý den“

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Vás zve 15. června na Mírové náměstí.

V roce 2011 mistrovství libereckého kraje v bowlingu vyhrál pan Plíva z jablonecké SONS.

MODRÝ SLON 2011.

Prohlášení SONS ČR, k  navrhovaným změnám v oblasti sociálního zabezpečení.
MPSV usiluje o lepší přístupová práva vodicích psů a jejich uživatelů. (pdf)

Centrum pro zdravotně postižené Vám nabízí.

Novinky v Tyflopomůckách DOC.
Novinky v Tyflopomůckách TXT .

Čtečka elektronickýh knih v jablonecké knihovně.

seminář na téma: Celiakie úterý 16. listopadu v 17.30 hodin

Průvodcovská služba
Paní Šárka Petříčková, pracovnice Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách, nabízí průvodcovskou službu o víkendech a ve večerních hodinách po Jablonci nad Nisou.
Tel. 725 863 323, nebo 483 300 854 (do zaměstnání)

Podpořte svou neziskovku.
Týden seniorů.
Při potížích s náročnými kompenzačními pomůckami pomůže združení lektorů výpočetní techniky.

16. června 2010 od 12 do 17 hodin na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou
Pestrý program nejen pro zdravotně postižené.
 
ve čtvrtek 13. května 2010 10 až 17 hodin se bude konat v prostorách centra Babylon v Liberci Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Liberecka.
Liberecký kraj je schopen zajistit pro dopravu návštěvníků z regionů autobusy.
Pozvánka s pestrým programem ke stažení.
Organizace, které mají zájem o využití autobusu, aby do čtvrtka 22.4. kontaktovaly krajskou koordinátorku komunitního plánování Mgr. Huškovou
simona.huskova@kraj-lbc.cz tel. 483 357 671

Sociální automobil

Na telefonu 483 332 033 si mohou zdravotně postižení objednat individuální dopravu.
Cena jízného - v dosahu MHD 35,- Kč
mimo dosah MHD 40,- Kč
Jízda se platí u řidiče zakoupením jízdenky.
Dopravuje třeba dohodnout alespoň den předem, protože se primárně jedná o dopravu zdravotně postižených dětí, kdy ostatní zdravotně postižení mohou využít volných hodin k vlastní dopravě. Autobus jezdí jen ve dnech školní docházky. Podrobné informace ke stažení.

Seznam jabloneckých pošt doplněných zvukovou navigací

Jablonec nad Nisou 1 466 01 Liberecká 32/2 466 01
Jablonec nad Nisou 4 466 04 U Kostela 4186/35 Mšeno nad Nisou
Jablonec nad Nisou 5 466 05 U Pošty 52/7 Rýnovice
Jablonec nad Nisou 6 466 06 Zámecká 272/4 Vrkoslavice
Jablonec nad Nisou 7 468 04 Prosečská 45 Proseč nad Nisou
Jablonec nad Nisou 8 468 01 Rychnovská 14 Kokonín
k Využití ozvučovacího zařízení je třeba mít u sebe vysilačku VPN.
Popis funkce. V blízkosti pošty si aktivujete orientační hlasový majáček, který by měl být umístěn nad vstupními dveřmi do budovy. Z jeho první fráze, kterou si spustíte stiskem tlačítka 1 na obou typech vysílačů VPN, se dozvíte název pošty. Z druhé, doplňující fráze, kterou aktivujete stiskem tlačítka 2 na ovladači VPN 01, nebo tlačítka 3 u vysílače v holi, se dozvíte podrobnosti o tom jak se dostanete do odbavovací haly. na větších poštách ještě můžete využít kontrastní umělou vodící linii, snadno identifikovatelnou klouzavým pohybem bílé hole a ta Vás přivede od vstupních dveří odbavovací haly až k hranici vyhrazené přepážky. Zde stisknete tlačítko 4 na vysilačce, případně prostřední tlačítko na holi. Dvojité cinknutí, výrazně odlišné od ostatních zvuků vám signalizuje, že jste byli zaregistrováni do jejich vyvolávacího - lístkového - systému. Současně tím také podáte informaci o své přítomnosti pracovnici na přepážce a zajistíte si tím i přednostní odbavení. Jakmile bude přepážka volná spustí její obsluha akustický signál jímž je dvojité přerušované klepání. Tento signál vás informuje o možnosti přístupu a zároveň vás navede k okénku, kde s vámi vyřídí záležitosti, které budete požadovat.

Od září púsobí na nové adrese Palachova 504/7 Liberec 1, 460 01, krajské středisko Tyfloservisu.
Popis trasy do libereckého Tyfloservisu. V červenci se přestěhovalo liberecké Tyflocentrum z ulice Milady Horákové, na adresu:
Na Výšinách 451/4, 460 05 Liberec 5.