<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <script type="text/javascript"> function Zvetsit(){ document.getElementsByTagName("body")[0].style.fontSize='200%' } </script> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css"> <title> Strnky pro zrakov posti~en </title> </head><body> <H2> Kde byste uvtali ozvu en bankomat esk spoYitelny? </h2> <div align="center"> <input type="button" value="Zvtaen psma" onclick="Zvetsit()"> </div> <p style="margin-left: 40; margin-right: 40; margin-top: 0; margin-bottom: 10" align="justify"> veden SONS jedn s eskou spoYitelnou a.s. (dle S) o bezbarirovm pYstupu k jejm slu~bm v souvislosti se zavdnm karty socilnch systmo  S-karta. Jednm z okruho jednn je i postupn zpYstupHovn bankomato S pro samostatn u~vn bez zrakov kontroly. S bude okruh takto zpYstupnnch bankomato postupn rozaiYovat. Dohodli jsme se na obecnch zsadch, kde je umstn takovch bankomato vhodn a kde m, z hlediska orienta n dostupnosti, mal vznam. V tomto dohodnutm smyslu bude rozaiYovn  mluvcch bankomato pokra ovat, po naje druhm pololetm roku 2012.<br> Na Vs se obracme se ~dost posoudit mstn situaci v okruhu Vaa posobnosti podle Vaaich znalost a popYpad doporu it konkrtn bankomaty k doplnn o zmnnou funkci. Pokud skute n usoudte, ~e nkter bankomat by bylo vhodn co nejdYve upravit, sdlte tuto skute nost na odbo ce, nebo Metodickmu centru odstraHovn barir SONS bu -emailem: <a href="mailto:dudr@sons.cz">dudr@sons.cz</a><br>pYpadn dopisem na adresu:<br> SONS R Metodick centrum odstraHovn barir Krakovsk 21 110 00 Praha 1<br> Pokud by Vaae doporu en mlo bt realizovno jeat v tomto roce sdlte svoj nvrh do 11.6.2012. Vaae podlo~en doporu en pYivtme vaak i kdykoliv pozdji, s tm ~e nemus bt realizovna letos. Od S mme pYslib, ~e tato konkrtn pYn bude respektovat a upYednostHovat.<br><br> Pro usnadnn Vaaeho rozhodovn je n~e seznam bankomato, kter nm S pYedala jako nejvhodnja z jejich hlediska. Ve Vaaem pYpadnm doporu en se nemuste tmto seznamem omezovat a mo~ete doporu it jakkoli dala, kter nen v seznamu uveden. SamozYejm to vaak mus bt bankomat S.<br> V Libereckm kraji jsou ozvu eny tyto bankomaty esk spoYitelny: <br> INTERSPAR; esk Lpa;Slune n 1;nepYetr~it<br> esk spoYitelna, a.s.;Liberec 4;Felberova 12/9;PO-P 8:00-17:00<br> esk spoYitelna, a.s.;Hrdek nad Nisou;Horn nmst 84;nepYetr~it<br><br> Neozvu en bankomaty esk spoYitelny: <br> Jablonec nad Nisou esk spoYitelna, a.s. Mrov nmst 626/13<br> Jablonec nad Nisou Hotel Merkur Anensk nmst 4340/8<br> Jablonec nad Nisou KAUFLAND Masn 4516/12<br> Jablonec nad Nisou TESCO U PYehrady 4003/40<br> Jablonec nad Nisou - Maeno nad Nisou ALBERT U Kostela 4186/35<br> Jablonec nad Nisou - Rnovice esk spoYitelna, a.s. (INTERSPAR) ~elivskho Cvikov I esk spoYitelna, a.s. Nmst Osvobozen 97<br> esk Lpa ALBERT Hypermarket `luknovsk 2875<br> esk Lpa esk spoYitelna, a.s. Hrn Ysk 2985<br> esk Lpa INTERSPAR D nsk 3271<br> esk Lpa INTERSPAR Slune n 2482 pro nevidom<br> esk Lpa Obchod 28. Yjna 2850<br> esk Lpa OD Andy Erbenova 2906<br> esk Dub I esk spoYitelna, a.s. nm. BedYicha Smetany 25<br> Doksy Prodejna potravin nmst Republiky 45<br> Frdlant esk spoYitelna, a.s. nm. T. G. Masaryka 103<br> Harrachov esk spoYitelna, a.s. Harrachov 186<br> Hejnice esk spoYitelna, a.s. Kltern 528<br> Hodkovice nad Mohelkou erpac stanice ETK, s.r.o. Rychnovsk 39<br> Hrdek nad Nisou esk spoYitelna, a.s. Horn nmst 84<br> Chrastava esk spoYitelna, a.s. Turpiaova 408<br> Jablonec nad Jizerou esk spoYitelna, a.s. Jablonec nad Jizerou 287<br> 172/48<br> Jablonn v Podjeatd Objekt msta nmst Mru 163<br> Jilemnice esk spoYitelna, a.s. Jana Harracha 132<br> Kamenick aenov Mstsk Yad Osvobozen 464<br> Liberec III-JeYb Ndra~n D Nkladn 344/2<br> Liberec I-Star Msto Hotel Liberec nm. `aldovo 1345/6<br> Liberec I-Star Msto INTERSPAR Budyansk 1378<br> Liberec IV-Peratn esk spoYitelna, a.s. Felberova 12/9<br> Liberec IV-Peratn Infor. stY. MHD Fgnerova 371<br> Liberec IV-Peratn Informa n centrum nm. Dr. E. Beneae 1/2<br> - Liberec VII-Horn Ro~odol OS Horizont Jeatdsk 535/63<br> Liberec VI-Rochlice LIDL Vratislavick 1098/22<br> Liberec VI-Rochlice OD Korint Broumovsk 843/11<br> Liberec XII-Star Pavlovice PENNY MARKET Letn 605/44<br> Liberec XI-Ro~odol I GLOBUS Londnsk 560/43<br> Liberec XXIII-Doub esk spoYitelna, a.s. (OC NISA) esk mlde~e 456<br> Liberec XXIII-Doub MAKRO (v rmci obchodu) Liberec 522<br> Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou Mstsk kulturn stYedisko Nad akolou <br> Lomnice nad Popelkou esk spoYitelna, a.s. Josefa Jana Fu ka 98<br> MimoH III esk spoYitelna, a.s. Mrov 126<br> Nov Msto pod Smrkem Mstsk Yad Ndra~n 208<br> Nov Bor esk spoYitelna, a.s. TY. T. G. Masaryka 8<br> Rokytnice nad Jizerou - Horn Rokytnice Obchodn pas~ Rokytnice nad Jizerou <br> Semily esk spoYitelna, a.s. Husova 4<br> Smr~ovka eska spoYitelna, a.s. nmst T. G. Masaryka 600<br> Str~ pod Ralskem esk spoYitelna, a.s. Revolu n 164<br> Tanvald esk spoYitelna, a.s. Krkonosk 642<br> Turnov esk spoYitelna, a.s. nmst eskho Rje 94<br> Turnov Ndra~n D U Ndra~ 1294<br> Vysok nad Jizerou Prodejna kol Nmst Dr. Karla KramYe 227<br> }elezn Brod esk spoYitelna, a.s. nmst 3. kvtna 37<br> <a href="http://www.sons.cz/docs/bankomaty/"> Podrobn informace. </a><br> </p> <ul><li> <a href="cestajablonec.htm"> Podrobn popis cesty k nm. </a></li><li> <a href="program.php"> Naae akce. </a>></li><li> <a href="http://www.knihovna.turnov.cz/conscntr.php" target="_blank"> Turnovsk odbo ka/knihovna.</a></li><li> <a href="http://liberec.tyflocentrum.cz/" target="_blank"> Tyflocentrum - Liberec</a></li><li> <a href="http://www.sonssemily.estranky.cz/" target="_blank"> SONS - Semily. </a> </li><li> <a href="http://www.sons.cz" target="_blank"> SONS - Praha</a><li> <a href="http://www.tyfloservis.cz/index.php" target="_blank">Tyfloservis o.p.s. </a> <a href="http://www.volny.cz/sons-ol/pomucky/" target="_blank"> Tyflopomocky - Olomouc. </a></li><li> <a href="http://www.vodicipsi.cz/" target="_blank">StYedisko vcviku vodicch pso SONS.</a></li><li> <a href="index.php"> Zpt na vodn stranu. </a></li></ul> </body> </html>