Popis cesty do SONS Jablonec nad Nisou

SONS Jablonec nad nisou Dlouhá 25 a - přízemí, telefon: 483 318 24
Zeměpisná šířka - 50.71897449999999
Zeměpisná délka - 15.17119380

Popis cesty od autobusového nádraží:
Délka trasy - 0,7 km
Po vystoupení z autobusu na zastávce Výstupní se vydejte doleva po chodníku z hrubých dlažebních kostek. Asi 300m budete nyní v podstatě obcházet náměstí s autobusovým nádražím. Za první levotočivou zatáčkou a dalších asi 30m dojdete po chodníku z dlažebních kostek k hlavní budově ČSAD napravo, která je také označena zvukovým majákem a k jejím vchodovým dveřím vede napříč celým chodníkem signální pás. Hned za ním přejdete úzkou ulici Luční, po které auta v podstatě nejezdí, a pokračujte asi 80m po 4 – 6 m širokém chodníku ze zámkové dlažby, který současně slouží i jako nástupiště k jednotlivým odjezdovým stáním autobusů. V tomto úseku proto celkem na pěti místech vedou napříč celým chodníkem signální vodící pásy k označníkům jednotlivých zastávek na levé straně chodníku. PVL tvoří kamenná zeď, u které jsou však s různými odstupy umístěny lavičky a také postupně celkem tři kryté autobusové čekárny. Za poslední zastávkou se chodník začne velkým obloukem stáčet doprava do ulice Lipanská a vy nyní jděte podél kamenné zdi napravo asi 140m až na konec této ulice, kde kamenná zeď po malém přerušení dvěma vjezdy do dvora přechází v obrubník a chodník začíná postupně stoupat a stáčet se doprava do ulice Kamenná. Vy se stočíte spolu s ním do ulice Kamenná a asi po 10 m stoupání ji přejděte na druhou stranu v místě, kde se zámecká dlažba po jedné úzké hladké mramorové desce změní v dlažební kostky. Na druhé straně Kamenné ulice se otočte doprava, najděte si blok budov vlevo a pokračujte ještě asi 2 m spolu se zdí budovy nahoru. Pak spolu se zdí domu odbočte doleva na Dolní Náměstí. Po Dolním Náměstí pokračujte stále přímým směrem podél budov nalevo asi 50m, kde spolu se zdí domu odbočte doleva do ulice Lidická. Touto ulicí půjdete asi 150m mírně s kopce dolů podél bloku budov vlevo. Cestou jsou žulové schody vystupující z linie budov. Hned za nimi navazuje most přes řeku Nisa, kterou můžete slyšet. Také minete jeden vjezd do dvora. Lidická ulice ústí do velmi frekventované ulice 5. Května, kterou je potřeba přejít přes přechod pro chodce na druhou stranu do ulice Dlouhá, ve které se již nachází OO SONS. Tento přechod pro chodce najdete 1,5 m před vámi napravo od konce rohu poslední budovy v Lidické ulici. V tomto prostoru 1,5 m se také nachází sloup pouličního osvětlení, na kterém je současně i dopravní značka označující tento přechod. Není zde snížený obrubník ani signální pás. Přejděte na druhou stranu, otočte se doprava a spolu se zdí budovy po levé straně pak odbočte doleva do ulice Dlouhá. Pokračujte stále mírně nahoru ulicí Dlouhá podél bloku domů nalevo. Oblastní odbočka SONS se nyní nachází asi 300m před vámi. Po cestě ještě budete procházet pod železničním mostem, kde je chodník velice zúžený. Za železničním mostem tvoří LVL obrubník, pak kamenná zídka a posléze znovu blok budov, ve kterém se již nachází vchod do OO SONS, který je až téměř na konci bloku domů. Asi 15m za vchodem do odbočky SONS chodník zcela končí a přechází v travnatou plochu. Podél i uvnitř samotného vchodu jsou na stěnách do výše 3m obložení z hladkých kachliček. Vchodové dveře jsou zapuštěné dovnitř, jsou skleněné v kovovém rámu. Zvonek do OO SONS se nachází nalevo hned za poštovními schránkami, konkrétně v levém sloupci tlačítek úplně dole. Poštovní schránka OO SONS je ta nejspodnější.

Od Vlakové zastávky - dolní nádraží :
Délka trasy - 2,2 km
CESTA Z NÁDRAŽÍ ČD DO OO SONS Po výstupu z budovy vlakového nádraží půjdete přímým směrem po pravém chodníku asi 90m podél bloku budov Stavebnin a Severočeských vodovodů a kanalizací, cestou minete dva vjezdy do dvora. Pak za blokem domů odbočte doprava za roh budovy a pokračujte v chůzi přímým směrem po pravém chodníku ulice Nádražní třída. Asi po 140m chůze ulicí Nádražní třída podél bloku domů vpravo 3x přerušených vjezdem do dvora, přičemž druhý z nich je dlouhý asi 13m, se chodník začne stáčet po 3. přerušení doprava podél drátěného plotu s kamenným obrubníkem zahrady gymnázia do ulice U Balvanu. Hned za zatáčkou dohledejte nalevo přechod pro chodce, po kterém přejděte na druhou stranu vozovky ulice U Balvanu. Tento přechod lze také dohledat pomocí hydrantu umístěného v zatáčce napravo hned u plotu zahrady gymnázia, přičemž přechod se nalézá proti 4. plotovému poli za tímto hydrantem. Na druhé straně vozovky půjdete doprava a budete pokračovat podél LVL, kterou tvoří obrubník chodníku. Po pár metrech se chodník zvolna stáčí velmi dlouhým obloukem doleva a ústí do ulice Pražská. Asi 20 m za zatáčkou minete vlevo zastávku MHD U Balvanu a za ní signální pásy k prvnímu přechodu pro chodce přes ulici Pražská. Vy však budete pokračovat až k druhému dělenému přechodu pro chodce přes ulici Pražská, který najdete vpravo asi po 100m chůze přímým směrem dolů ulicí Pražská. Vedou k němu signální pásy celou šíří chodníku. Přejděte na druhou stranu a pokračujte doleva stále dolů ulicí Pražská. Asi po 70m chůze dojdete k přechodu pro chodce přes ulici V Aleji, tu přejděte a po 5m chůze podél boku budovy MHD následuje další přechod pro chodce přes vjezd do dvora podniku MHD, ten také přejděte. Je veden mírně šikmo doprava. Oba dva tyto přechody jsou značeny signálními pásy a oba jsou vedeny z oblouku do oblouku. Po 10m za nimi minete vpravo zastávku MHD Pražská, za kterou po 30m dojdete ke kruhovému objezdu U Zeleného stromu. Těsně před začátkem kruhového objezdu začíná při levé straně chodníku cyklostezka oddělená od samotného chodníku varovným pásem, který se dá dobře použít i jako vodící linie. Na kruhovém objezdu U Zeleného stromu zahněte spolu s blokem budov doprava do Revoluční ulice, kterou je potřeba vzápětí přejít na druhou stranu. Jako vodící linii vedoucí k přechodu pro chodce přes ulici Revoluční můžete použít buď varovný pás cyklostezky vlevo, nebo na konci bloku budov po pravé straně se hned vlevo tento přechod nachází. Přejděte ulici Revoluční do ulice 5. Května. Pokračujete přímým směrem ulicí 5. Května asi 60m podél bloku budov napravo, přičemž nalevo od vás stále pokračuje cyklostezka. Na konci bloku budov po 4m přímé chůze dojdete k přechodu pro chodce v oblouku přes ulici Dlouhá. Přejděte na druhou stranu, odbočte doprava a pokračujte stále mírně nahoru ulicí Dlouhá podél bloku domů nalevo. Oblastní odbočka SONS se nyní nachází asi 300m před vámi. Po cestě ještě budete procházet pod železničním mostem, kde je chodník velice zúžený. Za železničním mostem tvoří LVL obrubník, pak kamenná zídka a posléze znovu blok budov, ve kterém se již nachází vchod do OO SONS, který je až téměř na konci bloku domů. Asi 15m za vchodem do odbočky SONS chodník zcela končí a přechází v travnatou plochu. Podél i uvnitř samotného vchodu jsou na stěnách do výše 3m obložení z hladkých kachliček. Vchodové dveře jsou zapuštěné dovnitř, jsou skleněné v kovovém rámu. Zvonek do OO SONS se nachází nalevo hned za poštovními schránkami, konkrétně v levém sloupci tlačítek úplně dole. Poštovní schránka OO SONS je ta nejspodnější.

Od tramvaje z Liberce:
Délka trasy - 0,8 km
Jděte na východ po Generála Mrázka směrem na Mírové náměstí (99 metrů),
Odbočte doprava na: Mírové náměstí (102 metrů,)
Pokračujte po Lidická (89 m),
Pokračujte rovně na Dolní náměstí. (43 m, ).
Pokračujte po Lidická (161 m),
Pokračujte stále mírně nahoru ulicí Dlouhá podél bloku domů nalevo. Oblastní odbočka SONS se nyní nachází asi 300m před vámi. Po cestě ještě budete procházet pod železničním mostem, kde je chodník velice zúžený. Za železničním mostem tvoří LVL obrubník, pak kamenná zídka a posléze znovu blok budov, ve kterém se již nachází vchod do OO SONS, který je až téměř na konci bloku domů. Asi 15m za vchodem do odbočky SONS chodník zcela končí a přechází v travnatou plochu. Podél i uvnitř samotného vchodu jsou na stěnách do výše 3m obložení z hladkých kachliček. Vchodové dveře jsou zapuštěné dovnitř, jsou skleněné v kovovém rámu. Zvonek do OO SONS se nachází nalevo hned za poštovními schránkami, konkrétně v levém sloupci tlačítek úplně dole. Poštovní schránka OO SONS je ta nejspodnější.

Autem:
Od Prahy, Turnova:
1. Jeďte výjezdem E442/35 na Liberec/Jablonec nad Nisou.
Zpoplatněná silnice
(825 m, 1 min.
2. Zařaďte se do E442.
Zpoplatněná silnice
(10.84 Km, 7 min
3. Vyjeďte výjezdem 33 a zařaďte se na Silnice 65 směrem na Jablonec nad Nisou.
4. Odbočte doprava na: Turnovská/Silnice 65 (96 m, 1 min.
5. Na Jablonec nad Nisou vyjeďte 2. výjezdem na Pražská/Silnice 65.
Pokračujte po Silnice 65.
(787 m, 2 min
6. Na Revoluční vyjeďte 2. výjezdem na 5. května/Silnice 14. (102 m, 1 min.
7. Odbočte doprava na: Dlouhá

Odbočka SONS bude vlevo v přízemí (272 m) .

od Tanvaldu:
Délka trasy - 13,3 km
Přibližná doba cesty - 19 min
1. Jeďte na jih po Krkonošská/Silnice 10 směrem na Poštovní. (271 m, 1 min.
2. Z kruhového objezdu vyjeďte 1. výjezdem na Hlavní/Silnice 14 směrem na Liberec/Jablonec
nad Nisou. Pokračujte po Silnice 14.
Projeďte jeden kruhový objezd.
(12.07 Km, 16 min
3. Na rozdvojení se držte vlevo.
Pokračujte po Silnice 14.
(142 m, 1 min.
4. Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem na 5. května/Silnice 14. (533 m, 1 min.
5. Odbočte doleva na: Dlouhá
Odbočka SONS bude vlevo v přízemí (272 m) .

Popis cesty do pražské SONS:
Popis cesty do SONS Krakovská 21 z Hlavního nádraží.

Černý most, Můstek, SONS krakovská 21.

Videoklip o Jablonci nad Nisou.
  Takto popisuje instruktorka Tyfloservisu cestu do kanceláře libereckého Tyfloservisu.
Palachova 504/7, Liberec 1, 460 01
Telefon: 485 109 990

  Itinerář cesty do střediska:
Komplex budov, ve kterém se nachází liberecké středisko Tyfloservisu, je na Šaldově náměstí. Tramvají (u nás na této trase jezdí pouze č.2 a 3) jeďte směr Lidové sady, čtyři zastávky od nádraží ČSAD a ČD. Od zastávky jděte vpravo přes dva světelné, ozvučené přechody pro chodce, směr hotel Liberec, dále pak vpravo dolů podél komplexu budov (budovy budete mít po levé straně). Vchod do budovy je označen nápisem "Liduška". Tyfloservis se nachází ve třetím patře vlevo. (Od září by měl fungovat výtah, který bude jezdit ze suterénu).

Při cestě autem, směr od Prahy, ale i od České Lípy, sjeďte třetím sjezdem z dvouproudové silnice na světelnou křižovatku. Budete míjet po pravé straně čerpací stanici Shell, vlevo uvidíte Centrum Babylon. Na této světelné křižovatce se dejte vlevo( zde navazuje i cesta od Rochlic) a jeďte po třídě Milady Horákové ke kruhovému objezdu, na kterém se dáte opět vlevo. Přejedete tramvajové koleje a pojedete do kopce. Po pravé straně budete míjet galerii. Cesta nejprve klesá a posléze stoupá k další světelné křižovatce, před kterou však odbočíte do prvního možného vjezdu vpravo. (Před tímto odbočením uvidíte vpravo hotel Zlatý Lev a kuchyňské studio).
Zde máte možnost parkování 30,-Kč /hodinu. Pokud uvedete, že jste návštěvou našeho střediska (v domě "Liduška"), budete moci parkovat za 30,-Kč celé tři hodiny.